Triodos Bank avslutar sin andra projektfinansiering för taksolel med Recap Energy och Evli

maj 30, 2023 | Nyheter

 • Transaktionen värd 25 miljoner euro kommer att finansiera transaktionen av 40-50 MW solcellsanläggningar för egen konsumtion av över 40 företag i Spanien och Portugal.
 • Det finansierade företaget kommer att teckna långsiktiga kraftköpsavtal (PPA) med de kommersiella och industriella företagen.
 • I slutet av 2022 har Triodos Bank medfinansierat 611 projekt inom sektorn för förnybar energi, med en total produktionskapacitet på 9 100 MW.

 

Triodos Bank, en europeisk ledare inom etisk och hållbar bankverksamhet, har avslutat ett nytt finansieringsarrangemang för transaktionsprojekt värt 25 miljoner euro, med vilket den kommer att finansiera den andra icke-regressprojektfinansieringen för taksolel för Recap och Evli, ett svenskt och finskt företag respektive, som tillhandahåller, bland andra tjänster, rena, flexibla, skräddarsydda och helfinansierade energilösningar för kommersiella och industriella företag i Spanien och Portugal.

Den producerade elen säljs genom långsiktiga kraftköpsavtal (PPA) med energikonsumentföretag (avtagare). I affärsmodellen kommer kontrakten att vara standardiserade för alla anläggningar och mekanismer har utformats så att de ger flexibilitet för modifiering av portföljen av anläggningar och avköpare. När elköpsavtalet har upphört, vanligtvis efter 15 år, kommer installationen att övergå i det konsumentföretag som PPA-avtalet tecknades med.

Portföljen kommer att bestå av mer än 40 solcellsanläggningar som kommer att byggas mellan 2023 och 2024 inom sektorer som bland annat livsmedel, konstruktion, återvinning eller läkemedelsindustrin. Anläggningarna kommer att ha en total kapacitet på 40-50 MW och en förväntad produktion på 60 GWh per år.

Miguel Angel Amores, chef för förnybar energi och miljöteknik på Triodos Bank Spain, har lyft fram den innovativa finansieringen som, ”tack vare storleken och diversifieringen av portföljen kan vi göra en projektfinansiering utan att vända oss till partnern och utan att energikonsumentföretagen behöver ha stor finansiell solvens. På samma sätt tillåter långsiktiga energiförsäljningskontrakt företag att omedelbart minska sina energikostnader utan att göra investeringar eller ta på sig skulder. På så sätt underlättar vi avkarbonisering för alla typer av företag, vilket är nyckeln till att påskynda energiomställningen.”

Marco Berggren, grundare och VD för Recap Energy fortsätter, ”Recap har sedan 2017 tillhandahållit flexibla finansiella lösningar för kommersiella och industriella företag för att minska deras energikostnader genom solenergi-PPA-lösningen på taket. Genom att erbjuda en finansiering utanför balansen till kommersiella och industriella företag kan de njuta av besparingarna från en solcellsanläggning utan att påverka investeringsbudgeten i den egna verksamheten. Vi är mycket glada över att ha Triodos Bank och Evli vid vår sida i denna verksamhet för att stödja energiomställningen för industrin i Spanien och Portugal”.

Enligt Daniel Pasternack, portföljförvaltare på Evli, Finland ”Det här samarbetet är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta arbeta tillsammans med Recap och utöka den tidigare beprövade affärsmodellen till nästa nivå. Att tillhandahålla solcellsanläggningar för egen konsumtion till kunder i olika branscher, utan behov av en initial investering från konsumenten, är ett viktigt sätt att göra hela energisystemet hållbart. Vi är mycket glada över att Triodos möjliggör denna expansion”.

IDCM har agerat finansiell rådgivare vid transaktionen, advokatbyråerna Gómez-Acebo & Pombo och Montero Aramburu har agerat juridiska rådgivare för transaktionen och Enertis Applus+ har fungerat som teknisk rådgivare för transaktionen.

Att finansiera omställningen mot en hållbar ekonomistark,
Triodos Banks engagemang för förnybar energi har funnits sedan banken grundades och är avgörande för att driva på övergången till ett koldioxidfritt, rättvist och hållbart energisystem. Genom att finansiera energiprojekt enbart från förnybara källor visar den etiska banken finanssektorns väsentliga roll för att omvandla energisystemet till ett som uteslutande förser nätet med olika förnybara källor och teknik. Fram till 2022 har Triodos Bank medfinansierat 611 projekt för förnybar energi, med en total produktionskapacitet på 9 100 MW, motsvarande elbehovet för 7,4 miljoner hem.

Rooftop solar, ett verktyg för en rättvis energimodell
Triodos Bank stödjer tillgången till modern energiteknik för att möta utmaningarna med klimatförändringarna, både när det gäller koldioxidutsläpp och tillgång till energi, för att undvika ojämlikhet och miljöförstöring. För banken är solel på taket en effektiv formel för att uppnå en decentraliserad och socialt rättvis energimodell, och Triodos Bank stödjer initiativ inom detta område, både för företag och privatpersoner.
I detta avseende avslutade banken 2021 sin första projektfinansiering för taksolel med Younergy, ett schweiziskt företag med erfarenhet av utveckling och förvaltning av solcellsanläggningar för företag, med en portfölj med 10 nybyggda installationer och en toppkapacitet på 3,951 kWp. För privatpersoner har banken gjort ett bra jobb med att skapa specifika produkter för att finansiera energiomställningen i samhällen.
Vidare erbjuder Triodos Bank ett heltäckande utbud av lösningar för att främja egenkonsumtion och energiomställning för både privatpersoner och företag, anpassade efter deras behov, med specifik och anpassningsbar finansiering för varje projekt.

About Recap Energy
Recap Energy är ett svenskt företag som erbjuder flexibla, skräddarsydda och helfinansierade lösningar för ren energi till C&I-kunder. Utöver Sverige är Recap verksamt i Spanien, Portugal, Colombia, Brasilien och Indien med tre olika affärsområden, taksolel, småskalig markmonterad solel och energilagring. Med djup teknisk-kommersiell kunskap och stark finansiell expertis kombinerar Recaps projekt Energy-as-a-Service-lösningar till sina företagskunder. Inom energilagring erbjuder Recap Battery-as-a-Service per timme till industrier, vilket gör att de bara kan betala för batterikapaciteten när de faktiskt använder den.

Om Evli
Vi ser rikedom som en motor för att driva framsteg. Vi använder vårt arv, breda kompetens och nordiska värderingar för att växa och förvalta välstånd för institutioner, företag och privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt.
Vi är det bästa fondhuset i Norden1 och den ledande kapitalförvaltaren i Finland2 och erbjuder ett brett utbud av tjänster inklusive fonder, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster, alternativa investeringsprodukter, aktieanalys, aktieplansdesign och administration samt Corporate Finance tjänster. Ansvarsfull investering är integrerad i varje investeringsbeslut och vår expertis är allmänt erkänd av våra kunder. Evli har Finlands bästa expertis inom ansvarsfulla investeringar3.

Evli Group har cirka 300 anställda och Evli har totalt 16,7 miljarder euro i kundtillgångar under förvaltning (netto 3/2023). Evli Abp:s B-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd.
1 Lipper Fund Awards 2023.
2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Tilldelas till Evli för bästa fondhus i Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022.

Om Triodos Bank
Triodos Bank är en oberoende europeisk bank grundad 1980, en referens inom etisk och hållbar bankverksamhet. Dess bankverksamhetsmodell bygger på transparens och kombinerar ekonomisk lönsamhet med social och miljömässig lönsamhet.
Det är verksamt i Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Spanien under tillsyn av den nederländska centralbanken och den nederländska finansmarknadsmyndigheten. I Spanien övervakar Bank of Spain Triodos Bank i frågor av allmänt intresse, likviditet, transparens och kundskydd för banktjänster. Triodos Bank är också verksam i mer än 40 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa genom sina investeringsfonder och mikrokrediter.
Triodos Bank är en av grundarna av Global Alliance for Banking on Values, ett nätverk av 56 hållbarhetsledande banker världen över som främjar en förnyelse av det finansiella systemet utifrån ett hållbart synsätt.

 

För mer information:

 • Triodos Bank
  Carmen Solís
  Press and Institutional Relations Manager
  Tel. 91 769 85 62 | 647 818 307
  carmen.solis@triodos.es
 • Recap Energy
  David Alcocer
  Marketing Communications Specialist
  Tel: +46707885394
  david.alcocer@recap.se