Tjänster

Sol på Tak

Solcellsinstallationer på tak tillhandahåller energi bakom mätaren, vilket gör att kunderna kan konsumera energin direkt från solsystemet och därigenom undvika kostnader och ineffektivitet för överföring och distribution, samt relaterade skatter.

40 MW

Totalt utvecklad kapacitet på tak

Specialiserade på solenergiprojekt för egen konsumtion.

Genom sin affärsmodell EaaS (Energy as a Service), Recap tillhandahåller flexibla och skräddarsydda energitjänster till den kommersiella och industriella (C&I)-sektorn. Kunden betalar bara för den energi de använder och minskar sin energikostnad utan att behöva göra några kapitalinvesteringar i förväg.

Energibesparingar och utsläppsminskningar vid nollinvesteringar från C&I-kunder