Recap Energy installerar 3,3 MW energy storage i VänerEnergi-nätet.

jun 30, 2022 | Nyheter

Storskaliga batterienergilagringssystem stödjer elnäten i Töreboda och Mariestad.

Recap Energy tillkännagav idag ett samarbete med VänerEnergi och Hitachi Energy där Recap installerar 3,3 MW batterienergilagringslösningar (BESS). Detta samarbete kommer att lyfta Recap-konceptet ”Battery as a Service” där kunden betalar för den timkapacitet som används från energilagret. Battery as a Service (BaaS) är ett koncept som bland annat ska hjälpa kunder att minska toppbelastningsproblem utan att ta på sig stora investeringar.

Ett lokalt nätföretag som VänerEnergi tjänar på att ha BESS för att hantera sina topplaster, men det skulle inte vara lönsamt för dem att investera i ett eget batteri enbart för det ändamålet. Genom Recaps innovativa affärsmodell och smarta styrsystem kan de nu hyra ett industribatteri under de timmar de vill använda batteriet och dess kapacitet.

Recap Energy, VänerEnergi och Hitachi Energy, som är företag med många års kunskap och erfarenhet inom energimarknaden, har kommit överens om att samarbeta i detta projekt i syfte att fylla gapet mellan ”klassiska” och ”innovativa” affärsmodeller när det gäller energi förvaringslösningar.

Recap Energy har under det senaste året förberett en flexibel finansiering för BESS för att lösa de problem som uppstår med den snabbt växande elektrifieringen i samhället. Projektet i Töreboda/Mariestad visar att Recap tillsammans med sina partners har nått ett proof of concept av denna innovativa affärsmodell” säger Marco Berggren, grundare och VD på Recap Energy.

VänerEnergi är ett lokalt energibolag med 15 000 elnätskunder. I den nya tid som vi lever i med elbilsladdning och solcellssystem står vi inför nya utmaningar. Genom att installera energilager ökar vi stabiliteten i vårt elnät” säger Ulf Gustafsson, Nätverkschef på VänerEnergi.

”Vi fortsätter att utveckla vår teknik och partnerskap för att främja en hållbar energiframtid för alla,” säger Tobias Hansson, Landschef på Hitachi Energy i Sverige. ”Vi är stolta över att dela med oss av vår kunskap och leverera den tekniska lösningen inklusive energilagring som gör det möjligt att integrera mer förnybar energi samtidigt som vi säkerställer ett stabilt och flexibelt nät”, adderar han.

Recap Energy är ett svenskt företag som tillhandahåller flexibla, skräddarsydda och helfinansierade lösningar för ren energi till C&I-kunder. Recap är verksamt i många länder förutom Sverige som Spanien, Portugal, Colombia, Brasilien och Indien. Med hjälp av en djup teknisk kommersiell kunskap och stark finansiell expertis kombinerar Recaps projekt skräddarsydda Energy as a Service– och Battery as a Service-lösningar till sina företagskunder.

VänerEnergi är det lokala energibolaget i Mariestad och Töreboda och ägs av kommunerna i de städerna vilket i praktiken innebär att alla kommuninvånare också är en partner till dem. VänerEnergi bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I det helägda dotterbolaget VänerEl AB erbjuder de elhandel.

Hitachi Energy har 140 års arv i Sverige och betjänar kunder inom energi-, industri- och infrastruktursektorerna med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Vi utvecklar världens energisystem för att bli mer hållbart, flexibelt och säkert samtidigt som vi balanserar socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde. Hitachi Energy har en bevisad meritlista och oöverträffad installerad bas i mer än 140 länder.

 

 

Kontakt:

 

Läs våra andra nyheter HÄR