Recap avtalar partnerskap med Vasakronan för energilagringsprojekt

nov 6, 2023 | Nyheter

Recap Energy har nyligen ingått ett betydande avtal med Vasakronan, ägaren av fastigheten där vårt energilager kommer att ligga. Detta avtal banar väg för uthyrning av en parkeringsplats för att rymma vårt revolutionerande 150 kWh batteri energilagrings system. Vårt mångsidiga batteri designad för snabb och problemfri omlokalisering på begäran.

Projekt detaljer:

  • Storlek: 150 kWp
  • Plats: Uppsala, Sweden
  • Klient: Uppsala Science Park KB
  • Applikation: Ancillary services
  • Typ av avtal: Arrendeavtal

Utöver denna spännande utveckling har vi skissat en strategisk plan som innebär att containern flyttas upp till två till tre gånger per år. Denna rörlighet sträcker sig inte bara inom den lokala närheten utan även utanför, vilket gör att vi kan göra framträdanden på olika mässor och utställningar. Vårt avtal med Vasakronan sträcker sig över en treårsperiod och erbjuder både stabilitet och flexibilitet med en rimlig uppsägningstid på sex månader.

Utplaceringen av vårt batterisystem i containern tjänar ett dubbelt syfte. För det första fungerar det som en innovativ testanläggning, som gör det möjligt för oss att utforska och finjustera våra energilösningar. Detta utrymme kommer också att ägnas åt att stödja viktiga lokala tjänster, men framförallt stödtjänster till Svenska Kraftnät. Dessutom kommer det att fungera som en dynamisk, tillfällig lösning för att ta itu med kapacitetsutmaningar, särskilt inom snabbladdarområdet, där tillfälliga kapacitetsproblem ofta utgör betydande utmaningar.

Recap arbetar flitigt på att etablera en bekväm anslutningsstation. Denna anslutning kan hämtas antingen direkt från fastigheten eller i närheten av en närliggande transformatorstation, vilket ger oss möjligheten att enkelt ansluta och koppla från containern. Detta effektiviserar inte bara vår verksamhet utan underlättar även smidiga omlokaliseringar vid behov. I ett försök att ytterligare förbättra effektiviteten har vår container specialutrustade ”snabbkopplingar”, som har specialbeställts för att säkerställa snabba och effektiva anslutningar och frånkopplingar. Batteriet är noggrant konstruerad för mobilitet och har de nödvändiga certifieringarna för att stödja detta agila tillvägagångssätt.

Vi bjuder er att hålla ögonen öppna för fler uppdateringar om vår banbrytande utveckling inom energilagringslösningar.

Se alla våra projekt här: https://recapenergy.com/projects/