Investerare

Supported business

Starka ekonomiska resultat i kombination med positiva miljömässiga och sociala effekter är extremt attraktiva för ett växande antal investerare.
Med hjälp av en djup teknisk och kommersiell kunskap och stark finansiell expertis, Recaps projekt kombinerar anpassade energy as a service lösningar till sina företagskunder med hög avkastning för investerarna.

Investerar i potentialen hos distribuerad energi

Vi erbjuder våra investerarpartners direktinvesteringsmöjligheter med attraktiv avkastning i distribuerade förnybara energi- och lagringsprojekt med stor effekt. Genom att utnyttja vår djupa tekniska och kommersiella kunskap från distribuerade energimarknader skapar, utvecklar och aggregerar vi tillgångsportföljer baserade på skräddarsydda Energy as a Service lösningar till företagskunder. Dessa portföljer erbjuder unika egenskaper för investerare, och kombinerar starka miljömässiga meriter för egenkonsumtion med långsiktiga energitjänstavtal och diversifieringsfördelar med projektaggregering mellan sektorer, projektstorlek och uttagare.

Recap arbetar med en rad investerare för att bygga upp sin växande portfölj av gröna tillgångar med hjälp av olika kapitalkällor för projekt-, tillgångs- och företagsfinansiering.