Tjänster

Energilager

Energilagring med batterier kan ge en rad fördelar för C&I-kunder, såsom peak-shaving, ökad tillgänglig kapacitet, motståndskraft och UPS. Ett batteri kan vara ett perfekt komplement till solcellsinstallation som låter kunden använda solenergin utanför soltid och minska exporten av solenergi till nätet. Recap erbjuder Battery-as-a-Service per timme till industrier, vilket gör att de bara kan betala för batterikapaciteten när de faktiskt använder den.

5.3 MW

Total kapacitet utvecklad och under utveckling

Perfekt komplement till solinstallationer

Den ekonomiska genomförbarheten för batterier ökar, och de kan ge en rad värdefulla fördelar för företagskunder. Energilagring tillåter kunden att använda solenergi utanför soltid. Batterier ger också ett fristående värde, vilket ger kunden mer tillgänglig och pålitlig kraftkapacitet tillsammans med effektiv energiplanering och energihantering.

Recap erbjuder energilagringslösningar som en fristående produkt, eller som ett paket med solcellsinstallationer.

EV Lösningar

Recap erbjuder laddningsinfrastruktur tillsammans med energilagring och solenergi för en smidig övergång mot flottans elektrifiering
Den ökande efterfrågan på elektrifierade fordon kommer att påverka den tillgängliga kraftkapaciteten. Genom att använda intelligenta EV-lösningar kan elfordon laddas med begränsad extra kapacitet från nätet. Att lägga till batteri tillsammans med elbilslösningarna kan ge en nästan omedelbar lösning på den kapacitetsbrist som kan uppstå vid elektrifiering av en transportflotta.