100 MSEK Green Bond insamlade för energilagringsprojekt i Sverige!

jul 17, 2023 | Nyheter

Vi är glada över att kunna berätta att Recap framgångsrikt har avslutat en grön obligationsemission på 100 MSEK. Denna ytterligare finansiering kommer att påskynda genomförandet av våra energilagringsprojekt över hela Sverige.

Marknadens positiva respons på vår gröna obligationsemission understryker Recaps förmåga att finansiera hållbara projekt i perioder med lägre kapitalinvesteringar. Det är tydligt att företag och investerare inser betydelsen av att stödja initiativ för ren energi för en ljusare framtid.

Obligationerna kommer att registreras genom Euroclear Sweden, vilket säkerställer transparens och investerarnas förtroende. Denna milstolpe ger Recap möjlighet att påskynda utvecklingen av energilagringsprojekt, vilket gör en meningsfull inverkan på både miljön och samhället.

Om du är intresserad av att lära dig mer om våra projekt för förnybar energi eller utforska investeringsmöjligheter, tveka inte att kontakta oss via vår webbsida https://recapenergy.com/sv/kontakt/

Låt oss tillsammans driva omställningen till en grönare och mer hållbar framtid 🌱