Creating the Future of Energy

348 MWTotal kapacitet utvecklad och under utveckling
143,154 tCO2Årlig minskning av utsläpp från våra projekt
6Marknader där Recap finns
Hur?

Energy as a Service

Genom sin affärsmodell EaaS, Recap tillhandahåller flexibla och skräddarsydda energitjänster till den kommersiella och industriella (C&I)-sektorn. Kunden betalar bara för den energi de använder och minskar sin energikostnad utan att behöva göra några kapitalinvesteringar i förväg.

"Vårt mål är att överbrygga klyftan mellan stora kapitalpooler och små distribuerade energiprojekt."

Marco Berggren, CEO Recap Energy

Våra affärsområden

Varför?

För en grönare framtid

Den komersiella och industriella sektorn (C&I) står inför ett stort skifte och måste anpassa sig till den pågående energiomställningen.
Nuvarande sol- och batteriteknologier har visat sig vara ekonomiskt fördelaktiga för företagssegmentet, och att implementera dessa är ett sätt för företag att uppfylla ökande ESG-krav och förväntningar. Trots möjligheterna investerar många företag fortfarande hellre i sin kärnverksamhet, undviker riskerna och osäkerheterna med att ha en andel i något som inte ligger inom deras kompetens och äventyrar deras kreditförmåga. För dessa företag erbjuder Recap flexibla, helfinansierade och skräddarsydda energitjänster. På så sätt kan kunden dra nytta av ren energi samtidigt som de är fokuserade på sin kärnverksamhet.

Minska dina energikostnader och nätförbrukningMinska dina energikostnader och nätförbrukning
Förutsäg dina energikostnaderFörutsäg dina energikostnader
Minska ditt CO<sub>2</sub>-avtryckMinska ditt CO2-avtryck

Senaste Nyheter

Mer nyheter